Inom inköp står vi till tjänst med:

 

 

Vi har mer än 10 års erfarenhet från mycket kvalificerat inköpsarbete, förändringar av arbetsmetoder inom inköp samt ledning av inköpsavdelning.