Inom bokföring och redvisning kan vi bla annat hjälpa till med:

Skulle du ha behov av någon annan ekonomitjänst än ovanstående, låt oss diskutera!

 

Vi kan sköta hela ekonomifunktionen eller delar av den allt efter önskemål. Arbetet sköter vi från vårt kontor men vi ser gärna att vi håller regelbundna avstämningsmöte. Vi är mycket angelägna om att våra kunder hela tiden är helt informerad och uppdaterad om sitt företags ekonomiska status.

 

Bland våra kunder finns enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag men vi skulle också gärna jobba tillsammans med föreningar, bostadsrättsföringar, samfälligheter, etc.

 

Tillbaka till Cegebe huvudsida.