Spar tid - Låt oss sköta lönerna

Lönehantering tar tid och kräver både specialistkompetens och hög integritet.

Vi tar ansvar för hela lönehanteringen från början till slut. Vi sköter allt från vårt kontor och kan även erbjuda en webbaserad tjänst för tidrapportering. Vi förser dig med alla de rapporter du behöver inom detta område.

Om du så önskar kan vi också erbjuda en webbaserad lösning.

Anlita oss, du betalar bara för den tid och de tjänster du behöver.

Vi använder oss av en standardiserad arbetsmetodik som bygger på välkänd programvara och säkerställer därmed att lönearbetet blir genomfört korrekt och på ett snabbt sätt.

 Vi kan åtaga oss diverse tilläggs uppdrag inom detta område:

IIill att den fungerar.

Löneadministration är viktigt. Låt oss därför se till att den fungerar.

Lönehantering är en källa till mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att skräddarsy lösningar som passar just ert företags lönerutiner. Lö

Löneadministration är viktigt. Låt oss därför se till att den fungerar.

Lönehantering är en källa till mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att skräddarsy lösningar som passar just ert företags lönerutiner.

Våra redovisningskonsulter använder sig av en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik för löneadministration vilket säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och på rätt sätt. Som stöd i vårt arbete har vi ett lönesystem som enkelt kan anpassas utifrån företagets önskemål och förutsättningar. Därmed slipper du all praktisk hantering av systemfrågor.

Vi erbjuder förutom löneadministration också:

Vill du ha en effektivare och säkrare hantering av löner? Vi hjälper dig gärna med ditt företags löneadministration!

neadministration är viktigt. Låt oss därför se till att den fungerar.

Lönehantering är en källa till mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att skräddarsy lösningar som passar just ert företags lönerutiner.

Våra redovisningskonsulter använder sig av en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik för löneadministration vilket säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och på rätt sätt. Som stöd i vårt arbete har vi ett lönesystem som enkelt kan anpassas utifrån företagets önskemål och förutsättningar. Därmed slipper du all praktisk hantering av systemfrågor.

Vi erbjuder förutom löneadministration också:

Vill du ha en effektivare och säkrare hantering av löner? Vi hjälper dig gärna med ditt företags löneadministration!